Mia


Raamatun lukemisen oheen
Munkki Euthymios Zigabenos:
Psalmien tulkinta
39,00 euroa

"Psalmien tulkinta on kirjoitettu kreikaksi yli 900 vuotta sitten. Kirjoittaja on munkki Euthymios Zigabenos, joka eli noin vuosian 1050-1120 ja kilvoitteli munkkina Konstantinopolin lähellä olevassa Peribleptoksen luostarissa."

822-sivuisen teoksen on kääntänyt + isä Johannes Seppälä.

SAINT GREGORY OF NYSSA: 

THE LORD'S PRAYER & THE BEATITUDES

25,00 euroa

"“Prayer is intimacy with God and spiritual vision of the invisible. It satisfies all our yearnings and makes us equal to the angels. Through it good prospers, evil is destroyed, and sinners will be converted. Prayer is the enjoyment of things present and the substance of the things to come. Of all the things valued in this life nothing is more precious than prayer.” St. Gregory of Nyssa’s texts on the Lord’s Prayer and on the Beatitudes are the fruit of his spiritual union with God through prayer."

116 pages.


Suomenkielisen Raamatun käännöksen ohella on mahdollisuuksien mukaan hyvä lukea myös alkukielistä Uutta Testamenttia. 


Kreikankielinen Uusi Testamentti

50,00 euroa
TOISTAISEKSI LOPPU


Pienestä koosta huolimatta tässä athoslaisen Vatopedin luostarin nahkakantisessa laitoksessa Uudesta Testamentista on selkeät kirjaimet ja kaunis "käsikirjoituskuvitus".

Arkkimandriitta Cleopa (Ilie):

Ortodoksisesta uskosta. Ohjaajavanhuksen vastauksia Kirkon
perinnettä koskeviin kysymyksiin.


32,00 euroaSidottu, 304 sivua, joista 12 mustavalkoista kuvasivua.

Julkaisija: Pyhän Kosmas Aitolialaisen veljestö

Julkaisuvuosi 2005.

ISBN 951-98896-5-5.


Isä Cleopa (Ilie, 1912-1998) on yksi Romanian viime aikojen merkittävimmistä hengellisen ohjaajista.

"Isä Cleopa on yksi harvoista aikamme munkeista, joilla on täydellinen kokemus hengellisestä elämästä. Hän vietti nuoruutensa paimentaen luostarin lampaita. Paimenessa ollessaan hän luki kyltymättä, aina kuin suinkin voi - öin ja päivin. Eikä hän lukenut pelkästään Raamattua vaan myös pyhien isien kirjoituksia, joita löysi luostarin kirjastosta. Noviisi omaksui tietämättään sellaisen järkkymättömän viisauden, mitä oppineisuus, tieteelliset tutkielmat ja kriittiset menetelmät eivät olleet turmelleet. Kun isä Cleopa laskeutui vuorilta maailmaan, hänen havaittiin hallitsevan teologiaa ainakin yhtä hyvin kuin ne, jotka ovat saaneet siitä sinettikoristeiset diplomit." - Clujin arkkipiispa Bartolomeu  
Arkkimandriitta Cleopan hengellistä elämänviisautta on koottu tähän kirjaan, jonka sivuilla lukija
voi tutustua Ortodoksisen kirkon opetukseen eri teemoista. Kirjan voi ostaa myös lahjaksi ystävälle, jonka arvelee olevan kiinnostunut Ortodoksisesta uskosta ja hyötyvän runsaiden raamattuviitteiden makeuttamasta hengellisestä medestä.

Haluatteko tietää siis tietää Kirkosta? Pyhästä Raamatusta? Pyhästä Traditiosta? Pyhistä ja enkeleistä?
Neitseestä Mariasta? Pyhäinjäännöksistä? Pyhistä ikoneista? Pyhästä rististä? Ristinmerkistä?
Rukoilemisesta kuolleiden puolesta? Symboleista ja rituaaleista?
Paastosta? Valasta? Pelastuksesta?
Seitsemästä sakramentista? Kasteesta? Mirhalla voitelusta? Pyhästä Ehtoollisesta? Katumuksesta? Pappeudesta? Avioliitosta? Sairaanvoitelusta?
Ojennusvallasta? Aineen pyhittämisestä? Sunnuntaista ja sapatista? Puhtaista ja epäpuhtaista ruoista?
Herran toisesta tulemisesta? Tuhatvuotisesta valtakunnasta? Helvetin vaivoista?
Velvollisuuksista valtiota kohtaan? Kielillä puhumisesta? Nekromantiasta ja spiritismistä?Kirja on koottu kysymys (oppilas) - vastaus (pappi Cleopa) muotoon:

Oppilas: Mutta miten on mahdollista, että kunnioitamme esinettä, joka on toiminut Vapahtajamme kidutusvälineenä?

Pappi: Meidän pitää kunnoittaa pyhää ristiä niin paljon kuin mahdollista, sillä itse Jeesus Kristus on rakastanut ristiä, syleillyt sitä rakkaudella ja polttanut sen päällä meidän syntimme kuin alttarilla. Risti osoittaa meidän häpeämme, mutta ei Herran häpeää. Herran puolelta se on osoitus rakkaudesta. Ristin ajatteleminen saattaa meidät toisaalta häpeämään ja katumaan syntejämme eikä taistelemaan niitä vastaan, ottamaan kuuliaisesti kannettavaksemme oman ristimme, syleilemään sitä, mutta toiseaalta se saa meidät tuntemaan liikutusta Herran rakkaudesta, joka ristin kautta on pelastanut meidät synneistämme. Siksi me kunnioitamme ristiä. Tietenkään emme kunnioita mitään esinettä sen vuoksi, että se on tuottanut meille surua ja tuskaa rakkaan henkilön menetyksen vuoksi, mutta Herran risti ei ole meille surun vaan ilon ja pelastuksen väline. Se ei ollut, kuten jotkut väittävät, pelkkä teloitusväline vaan uhrialttari, jolla kannettiin suurin ja kallein uhri, joka voi pelastaa meidät.Oppilas
: Voitteko selittää minulle, miksi Kirkkomme kunnoittaa pyhäinjäännöksiä?

Pappi: Pyhäinjäännökset otava ihmeitä tehneiden ihmisten maallisia jäännöksiä, jotka ovat jääneet heistä jäljelle. Me osoitamme kunnioitusta pyhäinjäännöksille, koska niiden kautta Jumala näyttää armonsa koko ihmeellisen voiman. Kun pyhät elivät maan päällä, heidän sielussaan vaikutti hyvin voimallisesti Pyhän Hengen armo, jonka avulla he tekivät monesti ihmeitä. Nyt, kun he ovat osallisia taivaallisesta elämästä, jonne ovat päässeet, armo vaikuttaa heissä vieläkin runsaammin. Mutta niin kuin pyhä ihminen on yhteydessä ihmisiin, jotka pyytävät häneltä apua, ja voi auttaa heitä ihmeteltävällä tavalla, vastaavasti ja vieläkin lujemmin hän säilyttää tietyn suhteen omaan ruumiseensa, joka sekin on ollut Pyhän Hengen asumus, kuten apostoli sanoo: "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä" (1. Kor. 6:19). Pyhä Raamattu puhuu meille ihmeistä, joita on tapahtunut pyhien ihmisten ruumiiden kautta heidän maanpäällisen elämänsä aikana, mkä todistaa niissä läsnä olleesta voimasta. Monet ihmiset parantuivat pelkästään koskettamalla apostoli Paavalin käyttämää pääliinaa tai hänen ruumistaan (Ap.t. 19:11-12). Toiset parantuivat vain antaessaan apostoli Pietarin varjon kulkea ylitsensä (Ap.t. 5:15).

Oppilas: Ymmärrän, että pyhien kuten Vapahtajankin kautta on tapahtunut ihmeitä, kun he olivat elossa ja heidän ruumiissaan vaikutti vielä Jumalaan uskova sielu. Mutta miten kuolleessa ruumiissa voi olla voima tehdä ihmeitä?

Pappi: Osoitin sinulle, että uskovien ruumiit ovat Pyhän Hengen temppeleitä. Pyhä Henki asuu heissä. Sen vuoksi Pyhä Henki tekee ihmeitä pyhien ihmisten ruumiiden kautta niin heidän eläessään kuin myös heidän kuoltuaan. Todiste sille, että pyhien ihmisten ruumiilla on Jumalan antama voima tehdä ihmeitä heidän kuolemansakin jälkeen, löytyy myös Pyhästä Raamatusta. Se kertoo meille, että profeetta Elisan luut herättivät eloon erään kuolleen (2. Kun. 13:20-21).


Matti Sidoroff:

Raamattu ortodoksisessa kirkossa


10,00 euroa


Arkkimandriitta Cleopan Ortodoksisesta uskosta -kirjan romaniasta suomeksi kääntänyt ja Joensuun yliopistolla eksegetiikan lehtorina toiminut isä Matti Sidoroff on kirjoittanut teoksen "Raamattu Ortodoksisessa kirkossa".


Maassamme ortodoksisen raamatunopetuksen pääpaino on raamatunhistoriassa, mikä onkin koko kristillisen opetuksen kannalta ensiarvoista. Tässä kirjassa tarkastellaan Raamatun keskeisiä aiheita ja pohditaan Raamatun asemaa ortodoksisen kirkon ja kristityn elämässä. Ensimmäisen luvun aiheena on Raamattu ortodoksisessa kirkossa. Siinä käsitellään kysymyksiä, jotka koskettelevat Jumalan Sanan luonnetta, inspiraatiota, Raamatun erehtymättömyyttä ja sen käyttöä kirkossa. Toisessa luvussa pohditaan Raamatun syntyä, Israelin uskontoa ja historiaa, Vanhan testamentin kirjoja, niiden sisältöä sekä suhdetta Uuteen testamenttiin. Kolmanneksi tarkastellaan Vanhan testamentin välittämää Kristus-kuvaa sekä profeettoja oikeudenmukaisuuden ja toivon julistajina. Neljännen luvun aiheena on Jeesus Kristus - Vanhan liiton täyttymys ja Uuden liiton alku. Viidennessä luvussa käsitellään Jeesuksen opetusta, kuudennessa apostoli Paavalia ja seitsemännessä apostoli Johannesta ja muita Uuden testamentin kirjoittajia. Viimeiseksi esitellään Raamatun tieteellistä tutkimusta ja käännöksiä.

Teos avaa mielenkiintoisia näkymiä Raamatun sisältöön. Se auttaa ortodoksisia Raamatun lukijoita ymmärtämään Pyhän Kirjan taustoja ja näkemään, mikä merkitys sillä on Kirkon ja kristityn elämässä. (Kirjan takakannen teksti)

Diakoni Mihail
Atamanov:

Tieni Raamattuun
10,00 euroa
Tohtori Mihail Atamanov on tiedemies, ylidiakoni ja oman kansansa, udmurttien, kulttuurivaikuttaja. Mutta ennen kaikkea hän on vilpitön kristitty ja Raamatunkääntäjä. ---
Kirjassaan Tieni Raamattuun hän muistelee lapsuuttaan Vuž Egran kylässä Etelä-Udmurtiassa ja kertoo vaiheistaan tiedemiehenä sekä tiestään ateistisen ajan kasvatista Ortodoksisen kirkon diakoniksi ja Raamatunkääntäjäksi. (Kirjan takakannen tekstiä)
 


"En voi olla muutamalla sanalla kertomatta matkastamme luostariin, joka sijaitsee korkeiden vuorten laella. Kärsin korkean paikan kammosta, enkä varmaan ole koskaan elämässäni tuntenut sellaista kauhua kuin tuolla vuoristotiellä. Tie kiemurtelee pitkin vuorten jyrkänteitä seprentiini serpentiinin perään, edellä kulkevan auton perä näyttää mutkan kohdalla roikkuvan kuilun partaalla ja oikealla näkyy henkeä salpaava pohjaton kuilu...  Ympärillä on valtaisia kalkkikivivuoria. Ja tätä matkantekoa riittää kaksikymmentä kilometriä. Tuntuu kuin olisimme ajaneet ikuisuuden. Herra, auta, vapauta minut turhasta pelosta! Kaikki on Sinun käsissäsi - sekä elämä että kuolema, suotta epäuskoinen sieluni on minussa rauhaton. Herra minua kurjaa armahtakoon! Lopulta kuitenkin saavumme perille luostariin. Se on hyvin vanha ja rakennettu vuoren rinteelle. - - - Kykkon luostarissa rukoillessani pyydän yhtä asiaa: turvallista paluumatkaa alas vuorilta. Tämän maallisen vaelluksemme varrella tuomme Herramme eteen monenlaisia ongelmia ja pyyntöjä, mutta nyt rukoilin vain yhtä asiaa: turvallista paluumatkaa alas vuorilta."  (Katkelma teoksesta)


isä Thomas Hopko:

Kuulkaamme! Ohjeita Raamatun lukijalle

Pieni ohjeistuskirjanen Raamatun lukijalle.
TOISTAISEKSI LOPPU
5,00 euroaArkkimandriitta Benedikt:
Raamatun historia
NYT 5,50 euroa
(norm. 20,00 euroa)


Julkaisuvuosi: 2014. Kustantaja: Igumenia Taisian muistoyhdistys. Sivumäärä: 751 sivua.

TAKAISIN FILOKALIAN PÄÄSIVULLE


TAKAISIN FILOKALIAN PÄÄSIVULLE