Raamatun lukemisen oheen

Suomenkielisen Raamatun käännöksen ohella on mahdollisuuksien mukaan hyvä lukea myös alkukielistä Uutta Testamenttia. 


Kreikankielinen Uusi Testamentti

50,00 euroa
Kuvassa Kristus istuu kaivon äärellä Samariassa.
Samarialainen nainen, joka sai myöhemmin pyhässä Kasteessa nimen Fotini,
tunnetaan Kirkossamme apostolienvertaisena marttyyrina.


Pienestä koostaan huolimatta tässä athoslaisen Vatopedin luostarin nahkakantisessa laitoksessa Uudessa Testamentissa on selkeät kirjaimet ja kaunis "käsikirjoituskuvitus".


Arkkimandriitta Cleopa (Ilie):

Ortodoksisesta uskosta. Ohjaajavanhuksen vastauksia Kirkon
perinnettä koskeviin kysymyksiin.


32,00 euroaSidottu, 304 sivua, joista 12 mustavalkoista kuvasivua.

Julkaisija: Pyhän Kosmas Aitolialaisen veljestö

Julkaisuvuosi 2005.

ISBN 951-98896-5-5.


Isä Cleopa (Ilie, 1912-1998) on yksi Romanian viime aikojen merkittävimmistä hengellisen ohjaajista.

"Isä Cleopa on yksi harvoista aikamme munkeista, joilla on täydellinen kokemus hengellisestä elämästä. Hän vietti nuoruutensa paimentaen luostarin lampaita. Paimenessa ollessaan hän luki kyltymättä, aina kuin suinkin voi - öin ja päivin. Eikä hän lukenut pelkästään Raamattua vaan myös pyhien isien kirjoituksia, joita löysi luostarin kirjastosta. Noviisi omaksui tietämättään sellaisen järkkymättömän viisauden, mitä oppineisuus, tieteelliset tutkielmat ja kriittiset menetelmät eivät olleet turmelleet. Kun isä Cleopa laskeutui vuorilta maailmaan, hänen havaittiin hallitsevan teologiaa ainakin yhtä hyvin kuin ne, jotka ovat saaneet siitä sinettikoristeiset diplomit." - Clujin arkkipiispa Bartolomeu  
Arkkimandriitta Cleopan hengellistä elämänviisautta on koottu tähän kirjaan, jonka sivuilla lukija
voi tutustua Ortodoksisen kirkon opetukseen eri teemoista. Kirjan voi ostaa myös lahjaksi ystävälle, jonka arvelee olevan kiinnostunut Ortodoksisesta uskosta ja hyötyvän runsaiden raamattuviitteiden makeuttamasta hengellisestä medestä.

Haluatteko tietää siis tietää Kirkosta? Pyhästä Raamatusta? Pyhästä Traditiosta? Pyhistä ja enkeleistä?
Neitseestä Mariasta? Pyhäinjäännöksistä? Pyhistä ikoneista? Pyhästä rististä? Ristinmerkistä?
Rukoilemisesta kuolleiden puolesta? Symboleista ja rituaaleista?
Paastosta? Valasta? Pelastuksesta?
Seitsemästä sakramentista? Kasteesta? Mirhalla voitelusta? Pyhästä Ehtoollisesta? Katumuksesta? Pappeudesta? Avioliitosta? Sairaanvoitelusta?
Ojennusvallasta? Aineen pyhittämisestä? Sunnuntaista ja sapatista? Puhtaista ja epäpuhtaista ruoista?
Herran toisesta tulemisesta? Tuhatvuotisesta valtakunnasta? Helvetin vaivoista?
Velvollisuuksista valtiota kohtaan? Kielillä puhumisesta? Nekromantiasta ja spiritismistä?Kirja on koottu kysymys (oppilas) - vastaus (pappi Cleopa) muotoon:

Oppilas: Mutta miten on mahdollista, että kunnioitamme esinettä, joka on toiminut Vapahtajamme kidutusvälineenä?

Pappi: Meidän pitää kunnoittaa pyhää ristiä niin paljon kuin mahdollista, sillä itse Jeesus Kristus on rakastanut ristiä, syleillyt sitä rakkaudella ja polttanut sen päällä meidän syntimme kuin alttarilla. Risti osoittaa meidän häpeämme, mutta ei Herran häpeää. Herran puolelta se on osoitus rakkaudesta. Ristin ajatteleminen saattaa meidät toisaalta häpeämään ja katumaan syntejämme eikä taistelemaan niitä vastaan, ottamaan kuuliaisesti kannettavaksemme oman ristimme, syleilemään sitä, mutta toiseaalta se saa meidät tuntemaan liikutusta Herran rakkaudesta, joka ristin kautta on pelastanut meidät synneistämme. Siksi me kunnioitamme ristiä. Tietenkään emme kunnioita mitään esinettä sen vuoksi, että se on tuottanut meille surua ja tuskaa rakkaan henkilön menetyksen vuoksi, mutta Herran risti ei ole meille surun vaan ilon ja pelastuksen väline. Se ei ollut, kuten jotkut väittävät, pelkkä teloitusväline vaan uhrialttari, jolla kannettiin suurin ja kallein uhri, joka voi pelastaa meidät.Oppilas
: Voitteko selittää minulle, miksi Kirkkomme kunnoittaa pyhäinjäännöksiä?

Pappi: Pyhäinjäännökset otava ihmeitä tehneiden ihmisten maallisia jäännöksiä, jotka ovat jääneet heistä jäljelle. Me osoitamme kunnioitusta pyhäinjäännöksille, koska niiden kautta Jumala näyttää armonsa koko ihmeellisen voiman. Kun pyhät elivät maan päällä, heidän sielussaan vaikutti hyvin voimallisesti Pyhän Hengen armo, jonka avulla he tekivät monesti ihmeitä. Nyt, kun he ovat osallisia taivaallisesta elämästä, jonne ovat päässeet, armo vaikuttaa heissä vieläkin runsaammin. Mutta niin kuin pyhä ihminen on yhteydessä ihmisiin, jotka pyytävät häneltä apua, ja voi auttaa heitä ihmeteltävällä tavalla, vastaavasti ja vieläkin lujemmin hän säilyttää tietyn suhteen omaan ruumiseensa, joka sekin on ollut Pyhän Hengen asumus, kuten apostoli sanoo: "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä" (1. Kor. 6:19). Pyhä Raamattu puhuu meille ihmeistä, joita on tapahtunut pyhien ihmisten ruumiiden kautta heidän maanpäällisen elämänsä aikana, mkä todistaa niissä läsnä olleesta voimasta. Monet ihmiset parantuivat pelkästään koskettamalla apostoli Paavalin käyttämää pääliinaa tai hänen ruumistaan (Ap.t. 19:11-12). Toiset parantuivat vain antaessaan apostoli Pietarin varjon kulkea ylitsensä (Ap.t. 5:15).

Oppilas: Ymmärrän, että pyhien kuten Vapahtajankin kautta on tapahtunut ihmeitä, kun he olivat elossa ja heidän ruumiissaan vaikutti vielä Jumalaan uskova sielu. Mutta miten kuolleessa ruumiissa voi olla voima tehdä ihmeitä?

Pappi: Osoitin sinulle, että uskovien ruumiit ovat Pyhän Hengen temppeleitä. Pyhä Henki asuu heissä. Sen vuoksi Pyhä Henki tekee ihmeitä pyhien ihmisten ruumiiden kautta niin heidän eläessään kuin myös heidän kuoltuaan. Todiste sille, että pyhien ihmisten ruumiilla on Jumalan antama voima tehdä ihmeitä heidän kuolemansakin jälkeen, löytyy myös Pyhästä Raamatusta. Se kertoo meille, että profeetta Elisan luut herättivät eloon erään kuolleen (2. Kun. 13:20-21).


Matti Sidoroff:

Raamattu ortodoksisessa kirkossa


10,00 euroa


Arkkimandriitta Cleopan Ortodoksisesta uskosta -kirjan romaniasta suomeksi kääntänyt ja Joensuun yliopistolla eksegetiikan lehtorina toiminut isä Matti Sidoroff on kirjoittanut teoksen "Raamattu Ortodoksisessa kirkossa".


Maassamme ortodoksisen raamatunopetuksen pääpaino on raamatunhistoriassa, mikä onkin koko kristillisen opetuksen kannalta ensiarvoista. Tässä kirjassa tarkastellaan Raamatun keskeisiä aiheita ja pohditaan Raamatun asemaa ortodoksisen kirkon ja kristityn elämässä. Ensimmäisen luvun aiheena on Raamattu ortodoksisessa kirkossa. Siinä käsitellään kysymyksiä, jotka koskettelevat Jumalan Sanan luonnetta, inspiraatiota, Raamatun erehtymättömyyttä ja sen käyttöä kirkossa. Toisessa luvussa pohditaan Raamatun syntyä, Israelin uskontoa ja historiaa, Vanhan testamentin kirjoja, niiden sisältöä sekä suhdetta Uuteen testamenttiin. Kolmanneksi tarkastellaan Vanhan testamentin välittämää Kristus-kuvaa sekä profeettoja oikeudenmukaisuuden ja toivon julistajina. Neljännen luvun aiheena on Jeesus Kristus - Vanhan liiton täyttymys ja Uuden liiton alku. Viidennessä luvussa käsitellään Jeesuksen opetusta, kuudennessa apostoli Paavalia ja seitsemännessä apostoli Johannesta ja muita Uuden testamentin kirjoittajia. Viimeiseksi esitellään Raamatun tieteellistä tutkimusta ja käännöksiä.

Teos avaa mielenkiintoisia näkymiä Raamatun sisältöön. Se auttaa ortodoksisia Raamatun lukijoita ymmärtämään Pyhän Kirjan taustoja ja näkemään, mikä merkitys sillä on Kirkon ja kristityn elämässä. (Kirjan takakannen teksti)

Diakoni Mihail
Atamanov:

Tieni Raamattuun10,00 euroa
Tohtori Mihail Atamanov on tiedemies, ylidiakoni ja oman kansansa, udmurttien, kulttuurivaikuttaja. Mutta ennen kaikkea hän on vilpitön kristitty ja Raamatunkääntäjä. ---
Kirjassaan Tieni Raamattuun hän muistelee lapsuuttaan Vuž Egran kylässä Etelä-Udmurtiassa ja kertoo vaiheistaan tiedemiehenä sekä tiestään ateistisen ajan kasvatista Ortodoksisen kirkon diakoniksi ja Raamatunkääntäjäksi. (Kirjan takakannen tekstiä)
 


"En voi olla muutamalla sanalla kertomatta matkastamme luostariin, joka sijaitsee korkeiden vuorten laella. Kärsin korkean paikan kammosta, enkä varmaan ole koskaan elämässäni tuntenut sellaista kauhua kuin tuolla vuoristotiellä. Tie kiemurtelee pitkin vuorten jyrkänteitä seprentiini serpentiinin perään, edellä kulkevan auton perä näyttää mutkan kohdalla roikkuvan kuilun partaalla ja oikealla näkyy henkeä salpaava pohjaton kuilu...  Ympärillä on valtaisia kalkkikivivuoria. Ja tätä matkantekoa riittää kaksikymmentä kilometriä. Tuntuu kuin olisimme ajaneet ikuisuuden. Herra, auta, vapauta minut turhasta pelosta! Kaikki on Sinun käsissäsi - sekä elämä että kuolema, suotta epäuskoinen sieluni on minussa rauhaton. Herra minua kurjaa armahtakoon! Lopulta kuitenkin saavumme perille luostariin. Se on hyvin vanha ja rakennettu vuoren rinteelle. - - - Kykkon luostarissa rukoillessani pyydän yhtä asiaa: turvallista paluumatkaa alas vuorilta. Tämän maallisen vaelluksemme varrella tuomme Herramme eteen monenlaisia ongelmia ja pyyntöjä, mutta nyt rukoilin vain yhtä asiaa: turvallista paluumatkaa alas vuorilta."  (Katkelma teoksesta)


TULOSSA ESITTELY:

Arkkimandriitta Benedikt:
Raamatun historia
NYT 5,50 euroa
(norm. 20,00 euroa)isä Thomas Hopko: -
TOISTAISEKSI LOPPU - Kuulkaamme! Ohjeita Raamatun lukijalle (5,00 euroa)TAKAISIN FILOKALIAN PÄÄSIVULLE

tulossa:
"ERÄMAA OPETTAA"Erämaan kukkia
Erakkomunkki Alexanderin muistelmia kilvoitteluvuosilta Pyhällä Maalla ja Siinailla

30,00 euroa


löytyy myös venäjäksi:

Tsvety pustyni

Vospominanija monaha Aleksandra o prebyvanii na Svjatoi Zemle i Sinaje

12,50 euroa
Suomenkielinen

Erämaan kukkia. Erakkomunkki Alexanderin muistelmia kilvoitteluvuosilta
Pyhällä Maalla ja Siinailla

Sidottu, 192 tekstisivua. Julkaisuvuosi 2010. ISBN 978-952-67214-0-8.

Venäjänkielinen
TSVETY PUSTYNI. Vospominanija monaha Aleksandra o prebyvanii na Svjatoi Zemle i Sinaje.
Nidottu. Julkaisuvuosi 2017. ISBN 9785753312976Esittelyvideo
Saksassa syntynyt, Itävallasta maailmalle lähtenyt, Pyhällä Maalla, Siinailla ja Athosvuorella kilvoitellut sekä kirjansa rakastamalleen pyhälle ortodoksiselle Venäjälle omistanut isä Alexander kertoo elämästään Pyhällä Maalla ja Siinailla vuosina 1967-1980. Hän tutustuttaa lukijan moniin Pyhän Maan hengellisiin persoonallisuuksiin ja vanhoihin kristillisiin keskuksiin. Mielenkiintoisten kertomusten kautta lukija pääsee matkalle kiehtovaan maailmaan, joka on hiljalleen katoamassa. Samalla kirja auttaa ymmärtämään Pyhän Maan monimutkaista ja jännitteistä ilmapiiriä.
"Jokaviikkoisen kävelymatkat Jerusalemiin olivat raskaita, erityisesti kesäaikaan. Lähdin Ain Farahista lauantaiaamuna ja palasin sinne maanantaiaamuna. Paluumatkallani jouduin pakosta yöpymään Anatassa, sillä vuorokausi oli liian lyhyt kulkeakseni perille asti, koska pääsin lähtemään Jerusalemista vasta iltapäivällä. Toisaalta näin saatoin myös tehdä Anatasta tarvitsemani ostokset alkavaa viikkoa varten. 
Välttääkseni päivän kuumuuden päätin kerran poikkeuksellisesti matkata Ain Farahiin illalla kulkien loppumatkan kuun valossa. En tullut lainkaan ajatelleeksi erämaan monia vaaroja, kuten pimeässä saalistavia petoja. Yön hämäryydessä törmäsinkin susilaumaan, joka vainusi minut ja lähestyi minua takaapäin. Se saapui vain parinkymmenen metrin päähän, niin että kuulin jopa susien hengityksen. En uskaltanut vilkuilla taakseni, vaan jatkoin matkantekoa mahdollisimman tyynesti ja toistaen lakkaamatta Jeesuksen rukousta. Aikansa seurattuaan susilauma lopulta loittoni ja jätti minut rauhaan. Kun kerroin tapauksesta paikallisille beduiineille, nämä pitivät pelastumistani suoranaisena ihmeenä ja kielsivät minua ankarasti enää liikkumasta yöllä erämaassa. Tämän kokemuksen opettamana noudatin mielelläni heidän varoittavia sanojaan. Samalla tuo matka auttoi minua näkemään, miten nopeasti ihminen hengenvaarassa oppii aidon sydämen rukouksen! 
Erään toisen kerran, kun palasin Jerusalemista, tunsin itseni lopen uupuneeksi. Päätin siksi valita luolalleni vaikeakulkuisen oikotien, joka kulki Wadi Farahin kanjonin kautta ja lyhensi matkaa viidellä kilometrillä. Polulla kohtasin kuitenkin valtavan mustan käärmeen. Se oli tavattoman pitkä ja paksumpi kuin työmiehen olkavarsi. Sen nähdessäni pakenin heti. Tuntematta pienintäkään väsymystä juoksin pidempää tietä aina kotiluolalleni asti..."    
 (Katkelma teoksesta Erämaan kukkia)
TAKAISIN FILOKALIAN PÄÄSIVULLE